Call us  0620746562

Consulting and software for energy industry and horticulture

Filteren in Analyse

In VisserTek EAB 15 (en BroeiCalc Pro) is een krachtig tool toegevoegd voor analyse van uw orders, leveringen en opbrengsten.

In de partijentabel van het analyse window heeft u nu al veel mogelijkheden waarmee u allerlei informatie kunt genereren (filteren, groeperen, totalen berekenen, kolommen verplaatsten etc. etc.). Ook worden in de partijentabel zowel de EAB partijen als de Floriday orderpartijen gecombineerd zodat u ook als u zowel met EAB als Floriday werkt al uw totalen kunt zien.

Om nauwkeurig totalen per combinatie van eigenschappen te zien in de gecombineerde EAB- en Floriday-gegevens is nu het Kenmerken filter toegevoegd: in de partijentabel klikt u op de Kenmerken filter knop. Dan kiest u, in het ‘Filter pariijen’ window (hiernaast afgebeeld) uw eigen (cominatie van) sorteerkenmerken/ eigenschappen waar u de totalen van wilt zien. Het maakt hierbij niet uit op welke positie een kenmerk in de EAB of Floriday partijen is ingevuldĀ  (VisserTek EAB zoekt op alle posities!). ALLE partijen die voldoen aan de filter-criteria worden meegenomen, dus u hoeft niet voor verschillende gevallen en/of apart voor EAB en Floriday uw totalen te bepalen!

U kunt meerdere filters aanmaken, een naam geven, opslaan en later weer openen en toepassen.

Deze functie is beschikbaar vanaf update versie 15.0.3.0 (3 juni 2022).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *