Call us  0620746562

Consulting and software for energy industry and horticulture

VisserTek en Floriday

VisserTek is begonnen met de uitrol van de koppeling van VisserTek EAB (en dus ook de EAB module in BroeiCalc Pro) met Floriday. Binnenkort kunnen Floriday Directe orders verwerkt worden tot leveringen en aanvoerbrieven.  We proberen zoveel mogelijk de huidige VisserTek EAB functies ongewijzigd te laten om de overgang op Floriday voor onze gebruikers/kwekers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Floriday gegevens zullen in VisserTek EAB opgeslagen worden om de analyses, koppeling met voorraad, broeischema’s te kunnen blijven doen. U kunt dan analyses doen en overzichten generen van uw aanvoerhistorie (in Floriday wordt de historie niet bewaard). Ook zal het werken met gegevens op uw lokale PC sneller zijn dan op de Floriday web interface.

Daar de meeste kopers en kwekers nog niet klaar zijn voor Floriday en Floriday ook nog in ontwikkeling is, is er in december 2020 voor kopers en kwekers een coulance regeling ingesteld waardoor door directe verkoop nog op de huidige manier mag plaatsvinden tot 1 april 2021. Voor de meeste van onze klanten is deze coulance door ons aangevraagd.

Klokveilen op de huidige EAB manier kan nog tot later in 2021. Maar begin 2021 zal klokaanvoer in VisserTek EAB ook via Floriday kunnen: de werkwijze in VisserTek zal zoveel mogelijk hetzelfde blijven.

De nieuwe Floriday basis functies tot eind 2021 komen beschikbaar in gratis updates van versie 14.

Wij zullen u middels email op de hoogte houden van updates met Floriday koppelingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *